Informacje lokalne IChF

Informacje lokalne

dostępne dla zarejestrowanych pracowników IChF

Nadanie uprawnienia do dostępu do reglamentowanych informacji nie przebiega automatycznie – aby przyspieszyć proces, wskazanie jest powiadomienie administratora (aws@ichf.edu.pl) o dokonanej rejestracji.

Zarządzenia Dyrektora

Regulaminy