IChF logowanie

Przypomnienie hasłalub Anuluj

Rejestracja

Dostęp do stron niejawnych, zawierających informacje poufne, przeznaczone przede wszystkim dla pracowników/doktorantów IChF, wymaga uprzedniej rejestracji w systemie (zakładka [rejestracja/logowanie]). Użytkownik wybiera sobie login i hasło. Login nie musi być taki sam jak używany w sieci IChF. Administrator nada, bez zbędnej zwłoki, zarejestrowanemu użytkownikowi stosowne uprawnienia.
Proces nadawania uprawnień nie przebiega automatycznie. Należy powiadomić Administratora (aszafranski@ichf.edu.pl) o dokonanej rejestracji e-mailem wysłanym z adresu instytutowego. Taki mail będzie świadczyć o związku wnioskodawcy z Instytutem.
Dopiero po nadaniu użytkownikowi właściwego uprawnienia uzyska on dostęp do niepublicznych stron.