Z-D-2005

Zarządzenia Dyrektora w 2005 r.

 • x-pdf 1/2005 [57,6 KB] - z dnia 6.05.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (nagłośnienie i wizualizacja auli)
 • x-pdf 2/2005 [112,8 KB] - z dnia 25.01.2005 w sprawie powołania prof. dr hab. Czesława Radzewicza na stanowisko kierownika Laboratorium Specjalistycznego Wiązek Molekularnych z dniem 25 stycznia 2005 r.
 • x-pdf 3/2005 [87,8 KB] - z dnia 15.03.2005 w sprawie Komisji Bibliotecznej w ICHF i IChO PAN
 • x-pdf 4/2005 [57,9 KB] - z dnia 30.03.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (sprzątanie pomieszczeń Instytutu)
 • x-pdf 5/2005 [58,4 KB] - 05 z dnia 13.05.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (skaningowy mikroskop elektrochemiczny)
 • x-pdf 6/2005 [58,2 KB] - z dnia 15.06.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (sprzątanie pomieszczeń Instytutu)
 • x-pdf 7/2005 [84,9 KB] - z dnia 21.06.2005 w sprawie powołania dr hab. Mariana Górala na stanowisko kierownika Laboratorium Specjalistycznego Danych Termodynamicznych z dniem 1 lipca 2005 r.
 • x-pdf 8/2005 [63,3 KB] - z dnia 21.06.2005 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych
 • x-pdf 9/2005 [57,8 KB] - z dnia 21.06.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na projekt przebudowy istniejącej hali)
 • x-pdf 10/2005 [57,8 KB] - z dnia 27.06.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na spektrofotometr UV-VIS)
 • x-pdf 11/2005 [58,5 KB] - z dnia 22.08.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na wymianę ogrodzenia)
 • x-pdf 12/2005 [59,5 KB] - z dnia 1.09.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na zakup spektrometru NMR)
 • x-pdf 13/2005 [58,6 KB] - z dnia 1.09.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na ochroną obiektu przy ul. Kasprzaka 44/52)
 • x-pdf 14/2005 [79,7 KB] - z dnia 13.09.2005 w sprawie ewidencji komputerów i oprogramowania komputerowego
 • x-pdf 15/2005 [87,9 KB] - z dnia 22.09.2005 w sprawie inwentaryzacji metali szlachetnych w zakładach naukowych IChF PAN
 • x-pdf 16/2005 [58,8 KB] - 05 z dnia 3.10.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na dostawę podzespołów do budowy femtosekundowego spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem)
 • x-pdf 17/2005 [58,9 KB] - z dnia 18.10.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na spektrofotometr UV-VIS)
 • x-pdf 18/2005 [58,6 KB] - z dnia 2.11.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na mikroskop badawczy z systemem fluorescencji)
 • x-pdf 19/2005 [75,4 KB] - z dnia 21.11.2005 w sprawie inwentaryzacji w magazynie gospodarczym
 • x-pdf 20/2005 [58,2 KB] - z dnia 5.12.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej (na dostawę podzespołów do budowy femtosekundowego spektrometru flurescencyjnego)
 • x-pdf 21/2005 [73,9 KB] - z dnia 13.12.2005 w sprawie inwentaryzacji w kasie IChF PAN
 • x-pdf 22/2005 [76,3 KB] - z dnia 19.12.2005 w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku
 • x-pdf 23/2005 [91 KB] - z dnia 16.12.2005 w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych
 • x-pdf 24/2005 [58,2 KB] - z dnia 22.12.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę podzespołów do budowy femtosekundowego spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem – III
 • x-pdf 25/2005 [58,7 KB] - z dnia 28.12.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na wyposażenie mikroskopu fluorescencyjnego w urządzenie do rejestracji obrazów ruchomych.