Z-D-2006

Zarządzenia Dyrektora w 2006 r.

 • x-pdf 1/2006 [43,6 KB] - z dnia 16.01.2006 w sprawie regulaminu użytkowania wspólnej sieci komputerowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • x-pdf 3/2006 [76,5 KB] - z dnia 23.02.2006 w sprawie regulaminu pracy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
 • x-pdf 7/2006 [84,9 KB] - z dnia 4.05.2006 odwołanie prof. dr hab. Janusza Flisa ze stanowiska kierownika Laboratorium Specjalistycznego Elektrochemii i Analizy Powierzchni w Badaniach Korozyjnych i powołanie na to stanowisko prof. dr hab. Tadeusza Zakroczymskiego
 • x-pdf 11/2006 [58,8 KB] - z dnia 5.09.2006 w sprawie powołania komisji d.s. likwidacji środków trwałych i innych materiałów będących własnością Instytutu
 • x-pdf 19/2006 [44,6 KB] - z dnia 3.11.2006 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (200 zł)
 • x-pdf 20/2006 [44,6 KB] - z dnia 15.11.2006 dot. powołania komisji do spraw wyboru zakładu sprawującego opiekę medyczną dla pracowników
 • x-pdf 22/2006 [101,3 KB] - z dnia 1.12.2006 w sprawie powołania GRUPY BADAWCZEJ WARSTW MOLEKULARNYCH pod kierunkiem prof. W. Kutnera
 • x-pdf 27/2006 [99,9 KB] - z dnia 18.12.2006 w sprawie powołania GRUPY BADAWCZEJ MIKROSKOPII I SPEKTROSKOPII STM/AFM pod kierunkiem doc. Roberta Nowakowskiego
 • x-pdf 28/2006 [100 KB] - z dnia 18.12.2006 w sprawie powołania GRUPY BADAWCZEJ NIELINIOWEJ DYNAMIKI CHEMICZNEJ pod kierunkiem doc. Andrzeja L. Kawczyńskiego
 • x-pdf 29/2006 [44,3 KB] - z dnia 18.12.2006 dot. rozwiązania Zakładu Dynamiki Chemicznej (Prof. dr. hab. Ryszard Duś)
 • x-pdf 2/2006 [75,8 KB] - z dnia 9.02.2006 w sprawie wprowadzenia ankiety do opracowania projektów aktów prawnych normujących postępowanie z dokumentacją archiwalną dla IChF PAN
 • x-pdf 26/2006 [76,6 KB] - z dnia 8.12.2006 w sprawie inwentaryzacji w kasie
 • x-pdf 25/2006 [75,7 KB] - z dnia 8.12.2006 w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku
 • x-pdf 24/2006 [89,6 KB] - z dnia 8.12.2006 w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych
 • x-pdf 23/2006 [60 KB] - z dnia 4.12.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zakupu mikroskopu SPM
 • x-pdf 21/2006 [59,8 KB] - z dnia 22.11.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zautomatyzowanego analizatora sorpcji fizycznej i mikroporowatości
 • x-pdf 18/2006 [59,8 KB] - z dnia 30.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. modernizacji laboratoriów – 2 związanej z realizacją zaleceń Sanepidu i ochrony P. Poż.
 • x-pdf 17/2006 [59,6 KB] - z dnia 26.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zakupu piezoelektrycznego stolika z zastosowaniem do mikroskopii skaningowej wraz z kontrolerem
 • x-pdf 16/2006 [59,2 KB] - z dnia 19.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zakupu mikroskopu odwróconego z wyposażeniem do ultraszybkiej mikroskopii
 • x-pdf 15/2006 [59,3 KB] - z dnia 3.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zakupu wyposażenia konfokalnego do mikroskopu Nikon ECLIPSE
 • x-pdf 144/2006 [60,2 KB] - z dnia 2.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zakupu urządzeń uzupełniajacych do ESCALAB-u 210
 • x-pdf 13/2006 [59,8 KB] - z dnia 2.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. sukcesywnej dostawy biletów lotniczych, kolejowych, wizowania paszportów
 • x-pdf 12/2006 [59,6 KB] - z dnia 11.09.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s. zakupu komputerów
 • x-pdf 10/2006 [58,6 KB] - z dnia 4.09.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych i/lub polskich w latach 2007-2008
 • x-pdf 9/2006 [58,4 KB] - z dnia 4.09.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej na utylizację przeterminowanych odczynników chemicznych oraz zużytej rtęci
 • x-pdf 8/2006 [58,2 KB] - z dnia 1.06.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na chromatograf gazowy
 • x-pdf 6/2006 [58,8 KB] - z dnia 4.04.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu w Krakowie przy ul. Zagrody 13
 • x-pdf 5/2006 [59,2 KB] - z dnia 21.03.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację laboratoriów w tym przygotowanie od podstaw pomieszczenia laboratorium specjalistycznego jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)
 • x-pdf 4/2006 [58,8 KB] - z dnia 29.03.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę spektrofotometru UV-VIS
 • x-pdf 1/2006 zał 1 [1,9 MB] - Regulamin użytkowania wspólnej sieci komputerowej (WSK) IChF i IChO
 • x-pdf 1/2006 zał 2 [1,1 MB] - Regulamin użytkowania zdalnego dostępu (VPN) do WSK