Z-D-2012

 • x-pdf 4/2012 [46,2 KB] - z dnia 2.01 2012 r. o powołaniu dr. Romana Luboradzkiego na pełnomocnika Dyrekcji do spraw upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki
 • x-pdf 1/2012 [83,2 KB] - z dnia 2.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Dostawcy Lasera światłowodowego z wyposażeniem
 • x-pdf 2/2012 [83,3 KB] - z dnia 2.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Dostawcy Szybkiego fotopowielacza z wyposażeniem
 • x-pdf 3/2012 [84,5 KB] - z dnia 2.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Dostawcy Wirującej elektrody dyskowej
 • x-pdf 5/2012 [83,6 KB] - z dnia 10.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Oferenta Wyceniającego własność niematerialną w IChF
 • x-pdf 6/2012 [83,8 KB] - z dnia 01.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Dostawcy Chromatografu cieczowego i dwóch chromatografów gazowych
 • x-pdf 7/2012 [83,2 KB] - z dnia 01.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Dostawcy dwóch zestawów do destylacji frakcyjnej
 • x-pdf 8/2012 [82,6 KB] - z dnia 01.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Dostawcy elektrochemicznego zestawu pomiarowego
 • x-pdf 10/2012 [85,4 KB] - z dnia 15.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru organizatora usługi hotelowo-restauracyjnej dla 5-ciu międzynarodowych konferencji w latach 2012-2013
 • x-pdf 9/2012 [44,2 KB] - z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wyznaczenia komisji dla sprawdzenia i weryfikacji dokumentów
 • x-pdf 11/2012 [84,8 KB] - z dnia 15.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru dostawcy dodatkowego wyposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego FEI Nova 450 NanoSEM
 • x-pdf 12/2012 [93,3 KB] - z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu MSD, Programu MSD oraz Warunków i trybu rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IChF PAN oraz zasad powoływania Komisji Rekrutacyjnej
 • x-pdf 12/2012 zał 1 [130,9 KB] - Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF APN
 • x-pdf 12/2012 zał 2 [119,6 KB] - Program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF PAN
 • x-pdf 12/2012 zał 3 [84,1 KB] - Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IChF PAN oraz zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej
 • x-pdf 13/2012 [86,5 KB] - z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru dostawcy analizatora chemisorpcji, sorpcji fizycznej i mikroporowatości
 • x-pdf 14/2012 [66,5 KB] - z dnia 05.04.2012 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych
 • x-pdf 16/2012 [84,6 KB] - z dnia 13.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru dostawcy siatek dyfrakcyjnych o dużej aperturze roboczej
 • x-pdf 15/2012 [86,9 KB] - z dnia 13.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru dostawcy dielektrycznych siatek dyfrakcyjnych o wysokiej sprawności
 • x-pdf 17/2012 [83,9 KB] - z dnia 20.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru dostawcy mebli laboratoryjnych
 • x-pdf 18/2012 [83,2 KB] - z dnia 20.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru Oferenta do wyceny dóbr niematerialnych w IChF PAN
 • x-pdf 19/2012 [83,1 KB] - z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy reometru rotacyjnego.
 • x-pdf 20/2012 [260,5 KB] - z dnia 26.04.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w IChF
 • x-pdf 21/2012 [135,2 KB] - z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Młodzi badacze IChF PAN”
 • x-pdf 22/2012 [401,1 KB] - z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu i Programu MSD w IChF
 • x-pdf 22/2012 [82,2 KB] - zał 1
 • x-pdf 22/2012 [58,3 KB] - zał 2
 • x-pdf 25/2012 [25,4 KB] - z dnia 28.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru wykonawcy remontu laboratoriów 2012
 • x-pdf 24/2012 [26,2 KB] - z dnia 28.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru Dostawcy profilometru optycznego
 • x-pdf 23/2012 [28,3 KB] - z dnia 28.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru Dostawcy zestawu do pozycjonowania i łączenia płytek typu Mask Aligner
 • x-pdf 26/2012 [27,3 KB] - z dnia 04.06.2012 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia odbioru wyposażenia nowej hali laboratoryjnej w dygestoria i meble laboratoryjne
 • x-pdf 27/2012 [27,8 KB] - z dnia 25.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru Dostawcy siatki dyfrakcyjnej o dużej aperturze roboczej
 • x-pdf 28/2012 [30,1 KB] - z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
 • x-pdf 29/2012 [29,3 KB] - z dnia 03.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru Wykonawcy aplikacji do przetwarzania informacji o zasobach aparaturowych w jednostce naukowej dla IChF PAN
 • x-pdf 30/2012 [26,9 KB] - z dnia 05.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru Wykonawcy remontu laboratoriów 2 - 2012 w IChF PAN
 • x-pdf 31/2012 [27,8 KB] - z dnia 26.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy precyzyjnych pomp strzykawkowych
 • x-pdf 32/2012 [27,3 KB] - z dnia 26.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy napylarki próżniowej do mikroskopu SEM
 • x-pdf 34/2012 [27 KB] - z dnia 02.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy licencji na Oracle Database Standard Edition One
 • x-pdf 33/2012 [26,7 KB] - z dnia 02.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy serwera aplikacyjnego i przełącznika KVM
 • x-pdf 35/2012 [24,4 KB] - z dnia 20.08.2012 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej d.s. zakupu sprzętu komputerowego
 • x-pdf 36/2012 [25,5 KB] - z dnia 23.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy sprzętu laboratoryjnego
 • x-pdf 37/2012 [26,3 KB] - z dnia 23.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy serwera aplikacyjnego -2
 • x-pdf 38/2012 [69,5 KB] - z dnia 28.08.2012 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru w IChF
 • x-pdf 39/2012 [26,8 KB] - z dnia 04.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy spektrometru FTIR
 • x-pdf 40/2012 [27,8 KB] - z dnia 11.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy mikroskopu stereoskopowego
 • x-pdf 41/2012 [27,6 KB] - z dnia 17.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy mebli biurowych z montażem
 • x-pdf 42/2012 [26,8 KB] - z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy zestawu pomiarowego typu patch-clamp
 • x-pdf 43/2012 [29,4 KB] - z dnia 25.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy laseru pulsowego do techniki FCS bazującej na mikroskopie konfokalnym Nikon C1 wraz z oprogramowaniem i osprzętem
 • x-pdf 44/2012 [30 KB] - z dnia 25.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy stolika mikroskopowego z encoderami z możliwością skanowania w osi Z w trybie Live oraz stolika antywibracyjnego
 • x-pdf 46/2012 [28,1 KB] - z dnia 26.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy zestawu pomiarowego typu patch-clamp
 • x-pdf 45/2012 [80,3 KB] - z dnia 23.10.2012 w sprawie inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych IChF
 • x-pdf 47/2012 [26,9 KB] - z dnia 29.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy mikroskopu polaryzacyjnego
 • x-pdf 48/2012 [28,6 KB] - z dnia 31.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru usługodawcy na Sukcesywną dostawę biletów lotniczych i kolejowych
 • x-pdf 49/2012 [19,8 KB] - z dnia 05.11.2012 r. w sprawie inwentaryzacji w kasie IChF
 • x-pdf 50/2012 [21 KB] - z dnia 05.11.2012 r. w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku
 • x-pdf 51/2012 [27,1 KB] - z dnia 05.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy detektora promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni
 • x-pdf 52/2012 [25,6 KB] - z dnia 05.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy spektrofotometru
 • x-pdf 53/2012 [25,6 KB] - z dnia 09.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy pomp próżniowych membranowych, chemoodpornych
 • x-pdf 54/2012 [26,3 KB] - z dnia 14.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru usługodawcy na Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN w 2013 i 2014 roku.
 • x-pdf 55/2012 [28,9 KB] - z dnia 19.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy zestawu pomiarowego do rejestracji błonowych prądów jonowych.
 • x-pdf 58/2012 [27 KB] - z dnia 23.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy pomp strzykawkowych.
 • x-pdf 56/2012 [28,4 KB] - z dnia 20.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy chromatografu gazowego z detektorami ECD i FID.
 • x-pdf 57/2012 [27,1 KB] - z dnia 23.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru dostawcy wanny Langmuir-Blodgett.
 • x-pdf 59/2012 [34,9 KB] - z dnia 15.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Bibliotecznej w IChF i IChO PAN
 • x-pdf 60/2012 [30,4 KB] - z dnia 27.12.2012 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac naukowych w IChF w 2012 r.
 • x-pdf 61/2012 [20,1 KB] - z dnia 27.12. 2012 r. o zamknięciu Laboratorium Specjalistycznego Analizy Chromatograficznej