Z-D-2017

  • x-pdf 1/2017 [38,7 KB] - z dnia 12.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w ramach projektu „Termodynamika statystyczna płynów z niejednorodnościami w skali mezoskopowej”
  • x-pdf 2/2017 [46,6 KB] - z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych w IChF za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego
  • x-pdf 3/2017 [30 KB] - z dnia 23.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i ostatecznego wyboru Wykonawcy usługi ochrony terenu i obiektów IChF PAN i IChO
  • x-pdf 4/2017 [25,1 KB] - z dnia 30.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia Formacji Obrony Cywilnej Instytutu
  • x-pdf 5/2017 [38,3 KB] - z dnia 31.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w IChF PAN
  • x-pdf 6/2017 [49,1 KB] - z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko młodego badacza w ramach projektu „Oznaczanie białkowych markerów raka płuc za pomocą platform analitycznych z polimerami wdrukowanymi jako selektywnymi warstwami rozpoznającymi”
  • x-pdf 7/2017 [47,2 KB] - z dnia 14.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia audytu merytorycznego projektu NCN „Paliwa przyszłości i biopaliwa nowej generacji – badania nad rozwojem stabilnych, wysoce aktywnych i selektywnych nanokatalizatorów dla procesu reformingu parowego